HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
englishGYAKRAN KÉRDEZIK
Lorem ipsum
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 

GYAKRAN KÉRDEZIK


                                                                       Ügyfélfogadási idő 

Ügyvédi irodánk munkanapokon 8 és 18 óra között áll ügyfeleink rendelkezésére. Természetesen az ügyfélfogadási idő teljes egészében ügyvédeink nincsenek folyamatosan irodánkban, hiszen tárgyalások, hatósági ügyintézés és számos egyéb hivatali ok miatt távol kell lenniük. Ilyenkor akár személyesen, akár telefonon munkatársainkkal lehet kommunikálni, s ők jónéhány egyszerűbb adminisztratív  teendőt el tudnak végezni. 


Megközelítés 

Gyalogosan a Piac utca végén, a Kossuth téren, a Nagytemplom előtt balra kell fordulni a Hatvan utcára a " Püspöki-palota" felé. A Hatvan utcán haladva a Segner tér ( a TESCO ) irányába, a Fazekas Gimnáziumnál balra lévő kis utcácska a Tóth Árpád utca. A buszállomástól indulva át kell kelni a Széchenyi utcán és a Szepességi utca második keresztutcája  jobbra a Bajcsy-Zsilinszky u., s ezen, az első saroknál balra fordulva máris a Tóth Árpád utcán találjuk magunkat.                                                                                                                  Tömegközlekedéssel a Nagyállomástól a Kossuth térig ( főtér, Nagytemplom ) az 1-es és 2-es villamossal, majd a Hatvan utcán gyalog lehet irodánkhoz eljutni, vagy a 10-es busszal, melynek megállója alig száz méterre esik a Hatvan utcán a Tóth Árpád utcától.                                                                                                                                                                        Gépkocsival a megközelítés a "Kapcsolat" menüpontban lévő útvonaltervező szerint ajánlott.


                                                         Parkolás 

A Tóth Árpád utca mindkét oldalán tilos megállni. Ugyanakkor ügyvédi irodánkhoz igen közel, mind a Bajcsy-Zsilinszky utcán, mind a Hatvan utca Segner felé eső szakaszán állandóan vannak szabad parkolóhelyek.  Ezek, mint az egész debreceni belváros - fizetősek. A parkolási kód SMS parkolás vagy Simple alkalmazás használatakor 4001. A fizetős időtartam H-P 8-18, Szo 8-14.                                                                                                                                                                                                                                                                  Nem túl messze irodánktól a Bethlen utca elején ( Mediterrán-ház, Kölcsey Központ ), a Széchenyi utcán ( Ítélőtábla ), Simonffy utcán ( Hal-köz Üzletház ) mélygarázsokban is várakozhatnak, akik idegenkednek a felszíni parkolástól. A parkolóházakban 24 órán keresztül fizetni kell, viszont a díj némileg alacsonyabb az utcai parkolóénál.


                                                                 Bejelentkezés ügyfélfogadásra 

Új ügyfeleinket csak előzetesen, telefonon történő bejelentkezés és időpontegyeztetés alapján tudjuk fogadni. Kérjük hívja 8 és 18 óra között az iroda központi vezetékes számát ( 52/455-115 ), s munkatársainkkal egyeztetni tudnak terminust.                                                                                                                                                                                                 NIncs akadálya  mobiltelefonon történő időpontkérésnek ( Dr. Vass Ildikó 30/965 3332,  Dr. Vass János 30/935 9762,  Dr Vass Gergely 30/249 4657 ) ez esetben azonban számolni kell azzal, hogy tárgyalások, megbeszélések során mobiltelefonjaink nem érhetők el. Kivételesen e-mailben is lehet próbálkozni ( vass.ildiko@vassesvass.hu, vass.janos@vassesvass.hu,  vass.gergely@vassesvass.hu ) ez azonban körülményessége, s a közvetlen kontaktus hiánya miatt nem  kifejezetten ajánlott.


                                                                                     Ügyvédi munkadíj 

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya.                                                                                                                                                      

Irodánk gyakorlatában fix összegű az ügyvédi tanácsadás díja, mely csak abban az esetben emelkedik, ha az átlagot meghaladó mértékű irat-tanulmányozásra, vagy joggyakorlat elemzésre van szükség.                                                                                                                                                                                                                                                                            A csalágjogi ügyek közül a válóperek díja határozott összegű, mértéke attól függ, hogy van-e közös megegyezés a felek között, illetve tárgyai-e a pernek a kiskorú gyermek(ek) helyzetével kapcsolatos kérdések, úgymint szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás, tartásdíj, továbbá a felek utolsó közös lakása használatának szabályozása.                                          A házastársi vagyonközösség megosztása az egyéb polgári perekhez hasonlóan százalékos díjszabású.                                                                                                                            Polgári peres ügyekben az ügyvédi munkadíj a bírósági gyakorlatban is alkalmazott mérték, mégpedig a perérték 5 %-a illetve 10 millió Ft feletti részben regresszíven csökkenő százalékos mérték fizetendő, melynek fele része a megbízás megadásakor, másik fele pedig az első fokú ítélet meghozatalakor.                                                                                            Kivételesen - elsősorban kártérítési ügyekben - nem kizárt a sikedíjban való megállapodás.                                                                                                                                    A fellebbezési eljárás, felülvizsgálati kérelem és egyéb eljárások díja ugyancsak részben ügyértéktől függően százalékosan meghatározott - jellemzően 2,5 % , de ez az eljárás jellege, munkaigénye függvényében akár csökkenhet is.                                                                                                                                                                                                                    Büntető ügyekben, azok igen egyedi jellege miatt csak a konkrét tényállás ismeretében, a várható ügyvédi munka felmérése után határozható meg a díjazás.                                            Okiratszerkesztés, szerződéskészítés esetén alapvetően az ügyérték ( adásvételnél a vételár, ajándékozás estén a megjelölt forgalmi érték stb.) szerinti százalékos mértékű díjazást alkalmazunk 0,,5 % és 1 % között;  magasabb ügyérték, vagy nem különösebben bonyolult jogügylet esetén a díj jellemzően 0,5 %. A több jogügylettel hozzánk forduló ügyfelek, s úgyszintén a visszatérő kuncsaftok méltányos díjmegállapodásra számíthatnak. A meg nem határozható ügyértékű okiratok elkészítését az ügy jellege, munkaigényessége alapján kalkulált fix díjért vállaljuk.


   E-mail tanácsadás nem lehetséges

Az ügyvédi munka, így a tanácsadás is bizalmi jogviszonyon alapulú tevékenység, melynek elengedhetetlen kelléke az ügyfél és az ügyvéd személyes kapcsolata. A  csupán e-mail üzenetekkel történő kommunikáció azonban ezt teljes mértékben nélkülözi, s így alkalmatlan komoly, felelősségteljes jogi álláspont kialakítására. Értelemszerűen ugyanez vonatkozik a telefonos, avagy facebook üzenetbeli jogi véleményezésre. Másrészről viszont annak nincs semmilyen akadálya, hogy az újonnan jelentkező ügyfelünk felvázolja ügyének lényegét, s erre az általános elvi kérdéseket érintő, rövid szakmai tájékoztatást adjunk, azzal, hogy a részletes és jogilag megalapozott  állasfoglalásunk csak személyes megbeszélésen, az ügy tényeinek, körülményeinek, összefüggéseinek teljes körű és mélységű átttekintése alapján lehetséges.


                                                                                         Vidéki ügyek 

Nincs akadálya, hogy elvállaljuk Debrecenen kívüli peres ügyek vitelét. Tipikusan a megye más bíróságai, illetve a szomszéd megyék jönnek szóba, s természetesen Budapest. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a székhelyünkön kívüli eljárás miatt magasabb az ügyvédi munkadíj. Így nem kizárt ugyan pédául Sopronban vagy Zalaegerszegen folyó ügyben megbízni irodánkat, azonban ilyenkor számolni kell igen jelentős többletköltséggel. Okiratszerkesztésnél ( adásvételi szerződés stb.) elsődlegesen azt kérjük, hogy a szerződő felek jelenjenek aláirásra székházunkban, de nincs akadálya annak, hogy megfelelő díjazás ellenében mi utazzunk az ügyfelek lakóhelyére.                                                          Tekintettel arra, hogy igen nagyszámú magyar állampolgár él és dolgozik külföldön , a jogszabály lehetővé teszi, hogy konzul előtti aláírás helyett az ellenjegyző ügyvéd utazzon el a külföldi élő ügyfélhez az okirat aláíratása és ellenjegyzése végett. Ez esetben a normál ügyvédi költségen felül az utazási költséget, s egy éjszaka szállodai elhelyezést kell külön díjként megtéríteni.


​Titoktartás, adatkezelés 

Törvényen alapuló titoktartási kötelezettség terheli az ügyvédeket a tevékenységük során tudomásukra jutott minden tény, információ és adat tekintetében. E kötelezettség kiterjed a mindezeket tartalmazó iratokra és adathordozókra is. A titoktartás kötelme határidő nélkül fennmarad a megbízás megszünése után is, illetve az ügyvédekkel megegyezően terheli az iroda ügyvédjelöltjeit, s valamennyi alkalmazottját is.                                                                                                                                                                                           Az adatvédelem körében az iroda megfelel az EU 2018. május 25-től hatályos igen szigorú adatkezelési, őrzési, átadási és megsemmisítési szabályainak ( GDPR ).
 Hagyomány és  megújulás.

vass&vass 

Debrecen, Tóth Árpád u. 4.

​+36 52 455-115