HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english
​​​​​MIT CSINÁLUNK
Lorem ipsum
HU
Magyar
HU
Magyar
GB
english

​                  
vass&vass
   4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 4. 
​+36 52 455-115 

MIT CSINÁLUNK


Válóperes, gazdasági, céges, polgári és büntető ügyek

​​Ügyvédi irodánk igen széles körben gyakorolja az ügyvédi tevékenységet. Szakszerű, hatékony és gyors ügyintézéssel kívánunk megfelelni ügyfeleink elvárásainak.

Dr. Vass Ildikó válóperes ügyvéd, a családjog specialistája immár évtizedek óta. A komoly gyakorlat adta tapasztalat mellett kellő időben felkészült az új Polgári Törvénykönyv és az új polgári perrendtartásról szóló kódex miatt jelentősen megváltozott jogszabályi környezet gyakorlati alkalmazására, emiatt tisztelik meg bizalmukkal nagy számban válási, gyermekelhelyezési krízishelyzetben lévő ügyfelek. A válóperek mellett a házassági vagyonmegosztást is megoldja, törekedve a megegyezésre lehetőleg szerződéssel, de ennek hiányában peres eljárásban.                                                                                                                                                                                                                                                                        A válóperes és egyéb családjogi ügyekben ( szülői felügyeleti jog, gyermektartásdíj, lakáshasználat, házassági vagyonközösség ) egyre nagyobb számban keresnek jogi képviselőt a külföldön élő honfitársaink. Ezen ügyek igen különleges jogi ismeretek birtokában oldhatók csak meg, s Dr. Vass Ildikó elsajátította az erre vonatkozó úniós szabályozást és annak honi jogban alkalmazott gyakorlatát, így bátran fordulhatnak hozzá ilyen jellegű problémáikkal.  

Dr. Vass János polgári, gazdasági és cégügyekkel foglalkozik.Kiemelt szakterületei a polgári jogban az un. tulajdoni perek ( közös tulajdon megszüntetés, elbirtoklás, tulajdonjog megállapítás stb. ), a kisajátítási eljárások és perek, az öröklési ügyek akár perben, illetve magában a közjegyzői eljárásban, de nem idegen jogterület számára a házastársi vagyonközösség megosztás - különösen, ha cégvagyona is van a feleknek.                                                                                                                                                                            Gazdálkodó szervezetek peres és peren kívüli ügyeit is intézi, beleértve az e körben jellemzően szükséges okiratok szerkesztését ( vállalkozási, megbízási és egyéb szerződések).

Dr. Vass Gergely főleg gazdasági és cégjogász, s elismert büntető védő. Több jelentős cég és vállalkozás összes felmerülő ügyének intézését sikerrel látja el. Peres képviselet, szerződések készítése, cégalapítás, módosítás ügyintézését szakszerűen és hatékonyan végzi,                                                                                                                                                  A büntető jog területén is otthonosan mozog, védői munkáját alapos ügyismerettel és komoly jogi megalapozottsággal viszi rendre sikerre. 

Mindhárman végzünk okiratszerkesztést, szerződések készítését, így tipikusan ingatlan-ügyleteket , az üzleti életben szokásos kontraktusokat , cégek, nonprofit szervezetek alapításához, módosításukhoz szükséges okiratokat, társasház alapítás dokumentumait , magánszemélyek jognyilatkozatait, beleértve az öröklésre vonatkozó  dokumentumokat, így a végrendeletet is. Nem állít bennünket megoldhatatlan feladat elé a joggyakorlatban ritkán előforduló okiratok, netán az un. atipikus szerződések elkészítése sem.Gyakran fordulnak hozzánk házasságkötés előtt, vagy akár azt követően a felek anyagi viszonyaikat rendező házassági vagyonjogi szerződés megszerkesztéséért, de ma már nem ritka az élettársak vagyonközösséget szabályozó szerződése sem. A válóperekhez kapcsolódóan megegyezés esetén elkészítjük a vagyonmegosztásról szóló szerződést.                                                    Igen hasznos módszer a peren kívüli egyeztetési eljárás a másik féllel, illetve jogi képviselőjével, melynek során ügyfeleink érdekeit minden törvényes eszközt igénybe véve képviseljük.Természetesen bármilyen típusú peren kívüli eljárást is lebonyolítunk, így többek között fizetési meghagyásos eljárást, közjegyzői szakértői bizonyítást, felszámolási és végelszámolási ügyeket, illetve bármely típusú közigazgatási eljárást is.

Munkánkat jogi asszisztens adminisztrátor és ügyvédjelölt segíti.

Allandó megbízású ügyfeleink közé tartozik számos, a város illetve a megye gazdasági életében jelentős cég, nonprofit szervezet és vállalkozó.​Irodánk tagjai ügyvédi hivatásuk több évtizedes gyakorlása során sokezer ügyfélnek nyujtottak jogi segítséget.

Székházunk 1896-ban épült. Eredeti állapotának megfelelőre újítottuk fel, ügyelve arra, hogy a századforduló hangulatát idéző külső megjelenés és belső berendezés a XXI. század csúcstechnikájával párosuljon. Recepcióval, váróval, nagy és kis tárgyalóval, ügyvédeink dolgozószobáival és a kiszolgáló helyiségekkel komfortos, barátságos környezetet igyekszünk biztosítani ügyfeleink számára ügyeik intézéséhez.​
  Meg akarja változtatni a világát ? Segítünk !.

vass&vass

Debrecen, Tóth Árpád u. 4.

​+36 52 455-115